Členovia súboru

V súčasnosti má súbor 55 členov. Tvorí ho vyvážená hudobná zložka, dievčenská spevácka zložka a tanečná zložka, v ktorej účinkuje 40 mladých ľudí vo veku od 14 do 30 rokov. Vďaka nadšeniu, elánu a talentu všetkých členov tento kolektív mladých ľudí existuje a svojou činnosťou, najmä vystúpeniami doma i v zahraničí, prináša radosť a potešenie všetkým priaznivcom ľudového umenia. 

Tanec - dievčatá

Jana Dudaščíková
Anna Rozkošová
Katarína Gáčová
Lucia Babinčáková
Ivana Joneková
Zuzana Stavarová
Emília Krištanová
Zuzna Gálisová
Simona Baschierová
Anežka Kochanová
Viktória Sukovská
Nikola Kečkemetyová
Michaela Pasulková
Dorota Bakajsová
Soňa Metyľová
Kristína Kovková
Barbora Miltáková
Gabriela Konečná
Lenka Krištanová
Iveta Migaľová
Kristína Medvecová
Lenka Adamová
Zuzana Pavučková
Tatiana Jurovčáková
Soňa Tarčinská
Bianka Muchaničová
Viera Nemčíková
Barbora Švárna
Renáta Tőmőryová
Viktória Bilíková

Tanec - chlapci

Peter Tichý
Jakub Demčák
Igor Sopko
Roman Novák
Peter Skliňár
Miloš Tichý
Jozef Ištočko
Štefan Ferko
Jakub Štefanko
Michal Baran
Daniel Ondík
Ondrej Varga
Dominik Komenský
Erik Komenský
Peter Gáč
Štefan Pavučko
Jakub Hricík
Tomáš Kochan
Dominik Švarný   
Matej Kaňuch
Marek Adam
Jakub Hodor

Spevácka zložka

Jana Dudaščíková
Anna Rozkošová
Katarína Gáčová
Emília Krištanová
Zuzana Gálisová
Anežka Kochanová
Dorota Bakajsová
Soňa Metyľová
Iveta Migaľová
Soňa Tarčinská

Hudobná zložka

Ondrej Šinaj
Matúš Gális
Kristína Gálisová
Júlia Kollárová
Lenka Čakurdová
Branislav Čakurda
Rastislav Majoroš
Milan Jarka
Radovan Pristáš
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

FB Fun Page

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com