Kontaktné údaje

Zdieľať

Adresa:

Folklórny súbor Vranovčan
Staničná 1241
093 01 Vranov nad Topľou
Slovenská republika

IČO: 31983588
DIČ: 2020641623

Číslo účtu: 0561258706/0900
IBAN:
SK6909000000000561258706
BIC - SWIFT kód:
GIBASKBX

email: vranovcan(at)vranovcan.sk
tel: 0903 974658Zväčšiť mapu

Najbližšie nás uvidíte

18.3.2018
ZBO†HOM v Poprade
Divadelná sála Domu kultúry
=== Vstupenky ===

24.3.2018
ZEM SPIEVA - FINÁLE
Naživo - štúdio RTVS
Bratislava

7.4.2018
ČĽOVEK
70 rokov Štefana Kocáka
MsDK Vranov nad Topľou
14.00 h - VSTUPENKY
16.00 h - VSTUPENKY


13.4.2018
ZBO†HOM
vo Vranove nad Topľou
Dom kultúry
=== Vstupenky ===


29.4.2018
ZBO†HOM v Trebišove
Mestské kultúrne stredisko
=== Vstupenky ===

Vedenie súboru

Umelecký vedúci a choreograf:
Mgr. Peter Kocák
peterkocak(at)vranovcan.sk


Odborný garant súboru:

Štefan Kocák
stefankocak(at)vranovcan.sk


Vedúci ľudovej hudby:
Mgr. Ondrej Šinaj

Taneční pedagógovia:
Ing. Peter Tichý
petertichy(at)vranovcan.sk


Organizačná vedúca:
Mgr. Eva Nagyová
evka.nagyova(at)vranovcan.sk


Tlmočník súboru:
PhDr. Slavomír Kmec
slavo(at)vranovcan.sk