U Vranove bubnuju

Chcel bi ja śe ožeňic

Naj... z Vranovčanu

Čo ponúkame

Zdieľať
Repertoár folklórneho súboru Vranovčan sa skladá zo zvykov a obyčajov, tancov a piesní regiónov Zemplín a Šariš. Jednotlivé tance, spevy a hudobné výstupy je možné zostaviť do kratších či dlhších celkov, presne podľa priestorových, časových alebo tematických potrieb objednávateľa. Členovia FS Vranovčan účinkujú v tradičných krojoch a tanečná zložka mení kroje podľa charakteru tanca a jeho konkrétnej lokalizácie.

Ponúkame:

  • Celovečerný program spevu, hudby a tanca v trvaní do 120 min.
  • Komorný scénický program v trvaní do 60 min.
  • Program ľudovej hudby a speváckej skupiny – trvanie podľa dohody
  • Rôzne vystúpenia na plesy, zábavy, svadby, jubileá – trvanie a počet účinkujúcich podľa dohody
Cena vystúpenia závisí od dĺžky trvania programu, počtu osôb (minimálne jeden tanečný pár) a od nákladov spojených s dopravou.

V prípade záujmu o vystúpenie folklórneho súboru Vranovčan nás prosím kontaktujte telefonicky, poštou alebo e–mailom. Všetky potrebné kontaktné údaje nájdete v rubrike kontakt. K dispozícii sú aj propagačné materiály súboru (bulletin, plagát, CD nosiče).

Najbližšie nás uvidíte

18.3.2018
ZBO†HOM v Poprade
Divadelná sála Domu kultúry
=== Vstupenky ===

24.3.2018
ZEM SPIEVA - FINÁLE
Naživo - štúdio RTVS
Bratislava

7.4.2018
ČĽOVEK
70 rokov Štefana Kocáka
MsDK Vranov nad Topľou
14.00 h - VSTUPENKY
16.00 h - VSTUPENKY


13.4.2018
ZBO†HOM
vo Vranove nad Topľou
Dom kultúry
=== Vstupenky ===


29.4.2018
ZBO†HOM v Trebišove
Mestské kultúrne stredisko
=== Vstupenky ===