Naši sólisti laureátmi

Saffova ostroha 2011 - kraj

V dňoch 27. – 29. mája 2011 sa v rodisku významného a osobitého tanečníka Juraja Šaffu uskutočnil "Festival ľudovej kultúry – celoštátna súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci s medzinárodnou účasťou – ŠAFFOVA OSTROHA 2011" pod záštitou predsedu Prešovského samosprávneho kraja MUDr. Petra Chudíka. Z krajského kola postúpilo na túto súťaž aj niekoľko našich sólistov. Ivana Joneková a Miloš Tichý, Peter Skliňar s tanečnicami Nedeždou Demetrovou a Zuzanou Gálisovou, Lucia Babinčáková a Roman Novák, Michaela Smandrová a Igor Sopko, Eva Nagyová a Jakub Demčák. Niektorí z nich si z celoštátnej súťaže odniesli vynikajúce umiestnenia.

  • Miloš Tichý a Ivana Joneková získali titul LAUREÁT v kategórii A1 - Šaffov tanec nad 16 rokov. Miloš zároveň získal od odbornej poroty Cenu Petra Homolku - najlepší tanečník Šaffovej ostrohy 2011.

  • Medzi ďalšie úspechy patrí 3. miesto v kategórii C, ktoré získal pár Igor Sopko a Michaela Smandrová za tanec Čardáš po cigánsky zo Sečovskej Polianky.

Vedenie FS Vranovčan ďakuje všetkým sólistom tanečníkom, ktorí sa zúčastnili Šaffovej ostrohy 2011. Vďaka za Vašu prípravu, za Vaše výkony a sme radi, že sa medzi Vami našlo toľko odvážlivcov, ktorí si sami vystavali tance, naštudovali archívne materiály a tak reprezentovali seba a FS Vranovčan. Zároveň ďakujeme aj našej ľudovej hudbe, ktorá doprevádzala nielen našich, ale aj iných tanečníkov. Gratulujeme oceneným.

Organizátormi tohto podujatia boli Národné osvetové centrum Bratislava, Obec Dlhé Klčovo, Prešovský samosprávny kraj a Hornozemplínske osvetové stredisko Vranov nad Topľou. Záštitu nad nim prevzal Zúčastnilo sa na ňom 122 tanečníkov zo Slovenska, Ukrajiny, Rumunska a Českej republiky. Odborná porota pod vedením Mgr. Emila Tomáša Bartka, PhD. hodnotila 64 typov tancov.

01_milos_ivana02_milos_cena03_igor_miska04_hudba  

saffovka_2011_01saffovka_2011_02saffovka_2011_03saffovka_2011_04saffovka_2011_05saffovka_2011_06saffovka_2011_07saffovka_2011_08saffovka_2011_09saffovka_2011_10saffovka_2011_11saffovka_2011_12saffovka_2011_13saffovka_2011_14saffovka_2011_15saffovka_2011_16saffovka_2011_17saffovka_2011_18saffovka_2011_19saffovka_2011_20saffovka_2011_21saffovka_2011_22saffovka_2011_23saffovka_2011_24saffovka_2011_25saffovka_2011_26saffovka_2011_27saffovka_2011_28saffovka_2011_29saffovka_2011_30saffovka_2011_31saffovka_2011_32saffovka_2011_33saffovka_2011_34saffovka_2011_35saffovka_2011_36saffovka_2011_37saffovka_2011_38saffovka_2011_39saffovka_2011_40