Vranovčan medzi elitou

Vranovčan triumfoval

Dňa 25. septembra 2011 sa v Mestskom dome kultúry vo Vranove nad Topľou konala krajská súťažná prehliadka tvorivých choreografií. Zúčastnilo sa jej 10 folklórnych súborov prešovského kraja, ktoré súťažili v dvoch kategóriách - malé formy a veľké formy. Odborná porota pod vedením Mgr. art. Emila Tomáša BARTKA PhD. navrhla v kategórii veľkých foriem na postup choreografiu FS Vranovčan s názvom "Čardáš po cigánsky zo Sečovskej Polianky", ktorý zaradila do zlatého pásma spolu s choreografiami FS Magura a FS Dúbrava . Zároveň v kategórii malých foriem sa ako jediná v zlatom pásme ocitla druhá choreografia "U Finticoch na tancu", ktorá priamo postúpila na celoštátnu súťaž. Autorom obidvoch choreografií bol Mgr. Peter Kocák, hudbu spracoval Ing. Ľubomír Gális. Vedenie súboru ďakuje všetkým členom za vynikajúcu reprezentáciu.


kraj_choreografie_2011_01kraj_choreografie_2011_02kraj_choreografie_2011_03kraj_choreografie_2011_04kraj_choreografie_2011_05kraj_choreografie_2011_06kraj_choreografie_2011_07kraj_choreografie_2011_08kraj_choreografie_2011_09kraj_choreografie_2011_10kraj_choreografie_2011_11kraj_choreografie_2011_12kraj_choreografie_2011_13kraj_choreografie_2011_14kraj_choreografie_2011_15kraj_choreografie_2011_16kraj_choreografie_2011_17kraj_choreografie_2011_18kraj_choreografie_2011_19kraj_choreografie_2011_20kraj_choreografie_2011_21kraj_choreografie_2011_22kraj_choreografie_2011_23kraj_choreografie_2011_24kraj_choreografie_2011_25kraj_choreografie_2011_26kraj_choreografie_2011_27kraj_choreografie_2011_28kraj_choreografie_2011_29kraj_choreografie_2011_30kraj_choreografie_2011_31kraj_choreografie_2011_32kraj_choreografie_2011_33kraj_choreografie_2011_34kraj_choreografie_2011_35kraj_choreografie_2011_36kraj_choreografie_2011_37kraj_choreografie_2011_38kraj_choreografie_2011_39kraj_choreografie_2011_40kraj_choreografie_2011_41kraj_choreografie_2011_42kraj_choreografie_2011_43kraj_choreografie_2011_44kraj_choreografie_2011_45kraj_choreografie_2011_46kraj_choreografie_2011_47kraj_choreografie_2011_48kraj_choreografie_2011_49kraj_choreografie_2011_50kraj_choreografie_2011_51kraj_choreografie_2011_52kraj_choreografie_2011_53kraj_choreografie_2011_54kraj_choreografie_2011_55kraj_choreografie_2011_56kraj_choreografie_2011_57kraj_choreografie_2011_58kraj_choreografie_2011_59kraj_choreografie_2011_60kraj_choreografie_2011_61kraj_choreografie_2011_62kraj_choreografie_2011_63kraj_choreografie_2011_64