Vranovčan opäť medzi najlepšími

Vranovčan triumfoval

Dňa 19.5.2012 sa v Mestskom kultúrnom stredisku v Rimavskej Sobote uskutočnila CELOŠTÁTNA SÚŤAŽ A PREHLIADKA TVORIVÝCH CHOREOGRAFIÍ. Zúčastnilo sa jej 15 súborov so 16 choreografiami a nechýbal na nej ani FS Vranovčan. Vo veľmi silnej konkurencii porota v zložení doc. Ján Blaho (predseda poroty), Mgr. Emil Bartko, PhD., doc. Ing. Viliam Ján Gruska, Ing. Jozef Lehocký, Mgr. Jana Ambrozová, PhD., PhDr. Martin Mešša a Mgr. art. Ervín Varga, v kategórii komorných choreografií ocenila druhým miestom choreografiu Mgr. Petra Kocáka "U Finticoch na tancu" s hudobnou úpravou Ing. Ľubomíra Gálisa. Po rokoch 2002 a 2008 (kedy súbor vyhral celoštátnu súťaž), je to ďalší výrazný úspech kolektívu, ktorý aj po veľkej generačnej výmene potvrdil, že patrí medzi špičku na Slovensku.


choreografie_diplom  

fintice_01fintice_02fintice_03fintice_04fintice_05fintice_06fintice_07fintice_08fintice_09fintice_10fintice_11fintice_12