FS Vranovčan odštartoval celoslovenské turné s Čierno-bielym svetom

FS Vranovčan odštartoval celoslovenské turné s Čierno-bielym svetom

FS Vranovčan prednedávnom začal svoje celoslovenské turné s úspešným programom Čierno-biely svet. 21. A 22. marca 2014 sa predstavil divákom vo vypredanej sále Domu kultúry Zrkadlový háj v Bratislave. Predstavenia dopadli vynikajúco, o čom svedčal aj neutíchajúci a búrlivý potlesk v hľadisku. Príprava bola veľmi náročná a obavy pred novým divadelným javiskom, inou zvukovou a svetelnou technikou, či náročnými presunmi a cestovaním sa však pri záverečnom potlesku úplne rozplynuli.  Na obidvoch vystúpeniach sa zároveň zúčastnili veľmi významné osobnosti slovenského folklóru a folklorizmu ako prof. Štefan Nosáľ (umelecký šéf Lúčnice), Majstro Juraj Kubánka (vynikajúci choreograf SĽUK-u), akademici z VŠMÚ a SAV-ky - prof. Oskár Elschek, doc. Ján Blaho, PhDr. Stanislav Dúžek, PhDr. Ondrej Demo.  Predstavenia zhliadli aj mnohí predstavitelia spoločenského, kultúrneho i politického života – podpredseda NR SR Ján Fígeľ, či minister školstva, vedy, výskumu a športu SR, Dušan Čaplovič.

Hneď po programe zazneli pochvalné slová nielen z úst laických divákov, ale aj odborníkov z oblasti tradičnej ľudovej kultúry. Niektorí z nich zaslali elektronicky i poštou svoje dojmy. Za všetkých vyberáme:

„Brilantne zvládnutý program "Čierno – biely svet“ predvedený súborom Vranovčan 22.3.2014 z DK ZH v Bratislave, ukazuje jednu z ciest, akým spôsobom môžeme tvorivo pracovať s folklórnymi prejavmi a na ich základe vytvárať zaujímavé a citovo silno pôsobiace ucelené programy, plné humoru, ale aj smútku, radosti, krásy, slovom poetickosti ľudského životného diania. Je on výsledkom nesmierne mravčej práce jeho autorov, ale aj všetkých účinkujúcich a je zároveň dôkazom ich veľkej lásky k hodnotám, ktoré nám zanechali naši predkovia. Vranovčan znovu potvrdil, že patrí medzi avantgardné slovenské folklórne súbory a myslím si, že nielen slovenské. Za krásu a radosť, ktorú šírite všade, kde účinkujete Vám Vranovčanom patrí moja hlboká poklona!“

Juraj Kubánka
vynikajúci slovenský choreograf
jeden z priekopníkov choreografie ľudového tanca na Slovensku
dlhoročný umelecký šéf SĽUK-u

Turné Čierno-biely svet sa nekončí. Práve naopak. Bratislava bola iba začiatkom. Už o mesiac 2. mája 2014 sa súbor už po 6-ty raz predstaví na domácom javisku v MsDK vo Vranove nad Topľou, 13. júna v Michalovciach, 28. júna v Klenovci, 4.-6. júla vo Východnej, 15. augusta v Trnave a 20. septembra v Prešove v Divadle Jonáša Záborského.

Všetky ďalšie doplňujúce informácie, vrátane popisu, reakcií na program, plánu vystúpení, videoarchívu, nájdete aj na webovej stránke špeciálne určenej len pre toto predstavenie:

WEB:
http://www.cbs.vranovcan.sk

cbs_ba_01cbs_ba_02cbs_ba_03cbs_ba_04cbs_ba_05cbs_ba_06cbs_ba_07cbs_ba_08cbs_ba_09cbs_ba_10cbs_ba_11cbs_ba_12cbs_ba_13cbs_ba_14cbs_ba_15