Najlepším primášom Ondrej Šinaj z FS Vranovčan  Normal
  0


  21


  false
  false
  false

  SK
  X-NONE
  X-NONE
 /* Style Definitions */
 table.MsoNormalTable
	{mso-style-name:

Fenomenálny úspech dosiahol mladý primáš FS Vranovčan, Ondrej Šinaj, ktorý 18. mája 2014 v celoštátnej súťaži primášov o cenu Rinalda Oláha vo Zvolenskej Slatine získal v kategórii "Tradičné herné štýly primášov" najvyššie ocenenie a stal sa tak najlepším primášom pre rok 2014. Svoje prednícke schopnosti a zručnosti si zmeralo 11 kvalitných muzikantov z celého Slovenska a odborná porota v zložení Mgr. Alžbeta Lukáčová, PhD., Mgr. Igor Gašpar, PhD., Mgr. Michal Noga, Mgr. Peter Obuch PhD. a Mgr. art. Andrej Baran ohodnotila tohto skromného a talentovaného chlapca tým najvyšším ocenením - 1. miestom a hlavnou cenou festivalu. Ondrejovi srdečne gratulujeme a odkazujeme: "Sme na Teba veľmi hrdí".


sinajsinaj_01sinaj_02